Tarieven

CodeM/T*PrestatiesTarief
A10Geleidings- en/of infiltratie verdoving14.58
A15Oppervlakte verdoving7.58
A20Behandeling onder algehele narcose **
CodeM/T*PrestatiesTarief
B10Introductie roesje (lachgassedatie)29.15
B11Toediening roesje (lachgassedatie)29.16
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)36.66
CodeM/T*PrestatiesTarief
C11Periodieke controle 22.16
C13Probleemgericht consult 22.16
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 104.95
C29*Studiemodellen t.b.v. behandelplan 29.15
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 58.31
C70 Keuringsrapport met bitewingfoto's **
C75Keuringsrapport zonder bitewingfoto's **
C76Afgifte gezondheidsverklaring **
C80Mondzorg aan huis 17.49
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose 46.65
C85Weekendbehandeling 22.16
C86Avondbehandeling 22.16
C87Nachtbehandeling 22.16
C90Niet nagekomen afspraak **
CodeM/T*PrestatiesTarief
E01Wortelkanaalbehandeling consult 22.16
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 40.82
E03Consult na tandheelkundig ongeval 32.07
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 47.90
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 104.95
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 151.60
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 198.24
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 244.89
E19Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting 17.49
E31Snij-/ hoektand 116.61
E32Premolaar 163.26
E33Molaar 209.91
E34*Aanbrengen retrograde vulling 23.32
E36*Het trekken van een element met re-implantatie 81.63
E37Kijkoperatie 69.97
E40Directe pulpa-overkapping 29.15
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 11.66
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 23.32
E44Verwijderen spalk 5.83
E45Aanbrengen rubberdam 11.66
E51Verwijderen van kroon of brug 34.98
E52Moeilijke wortelkanaalopening 29.15
E53Verwijderen van wortelstift 40.82
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 29.15
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 29.15
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade 40.82
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 29.15
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 46.65
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 58.31
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 52.48
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) 43.73
E64Afsluiting van open wortelpunt 46.65
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement 45.85
E77Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
E78Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 29.15
E85Elektronische lengtebepaling 14.58
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 78.71
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 58.31
E90Inwendig bleken, eerste zitting 46.65
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting 17.49
E97*Uitwendig bleken per kaak 72.88
E98Materialen voor thuisbleken **
CodeM/T*PrestatiesTarief
G21Functieonderzoek Kauwstelsel 104.95
G22verlengd onderzoek OPD 209.91
G23Spieractiviteitsmeting en registratie 93.29
G10Niet-standaard beetregistratie 87.46
G11Scharnierasbepaling 87.46
G12Centrale relatiebepaling 81.63
G13Protrale/laterale bepalingen 58.31
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 524.77
G15Voor het behouden van beethoogte 28.66
G16Therapeutische positiebepaling 29.15
G20Beetregistratie intra-oraal 58.31
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding 58.31
G61Instructie spieroefeningen
G62*Occlusale spalk 157.43
G63*Repositiespalk
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties
G65*Indirect planmatig inslijpen 320.69
G66Biofeedbacktherapie
G67Behandeling triggerpoint
G69*Opbeetplaat 64.14
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 291.54
G72Controlebezoek MRA 29.15
G73*Reparatie MRA met afdruk 46.65
[table “17” not found /]
CodeM/T*PrestatiesTarief
J01Initieel onderzoek implantologie 64.67
J02Verlengd onderzoek implantologie 99.94
J03*Proefopstelling 134.31
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan 44.77
J06Vrijleggen foramen mentale 29.85
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik**
J09*Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft 238.77
J10*Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 149.23
J11Prepareren donorplaats134.31
J12*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 144.26
J13*Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 69.64
J15*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 84.57
J16*Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft **
J17*Aanvullende ophoging bodem bijholte 129.34
J18*Ophoging bodem bijholte orthograad 59.69
J19Toeslag esthetische zone 64.67
J20*Plaatsen eerste implantaat, per kaak 227.33
J21*Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond **
J22*Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond **
J23*Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) 74.62
J24*Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond **
J25*Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond **
J26Moeizaam verwijderen implantaat 164.16
J27*Vervangen implantaat 227.33
J30Bindweefseltransplantaat, eerste 104.46
J31Volgende bindweefseltransplantaat **
J32*Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef 114.41
J33*Kosten implantaat 319.50
*
J41*Elke volgende magneet, drukknop 34.82
J42*Staaf tussen twee implantaten 203.95
J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak 64.67
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 24.87
J50*Boven- en onder klikgebit 512.37
J51*Onder-klikgebit 333.29
J52*Boven-klikgebit 333.29
J53*Omvorming klikgebit 99.49
J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 129.34
J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 149.23
J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 174.10
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 84.57
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten 109.44
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 134.31
J60Specifiek consult nazorg implantologie 54.72
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie 89.54
J70*Opvullen zonder staafdemontage 139.28
J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 174.10
J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 198.98
J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 223.85
J74*Reparatie zonder staafdemontage 54.72
J75*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 104.46
J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 129.34
J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 154.21
J80*Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit 506.40
J97Overheadkosten implantaten 176.13
J98


F900
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

informatieverstrekking per vijf minuten
99.68


13.28
CodeM/T*PrestatiesTarief
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten 13.07
M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten 13.07
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten 13.07
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement 26.24
M80Behandeling van Witte vlekken, eerste element 50.73
M81Behandeling van witte vlekken volgend element 27.99
M32*Eenvoudig bacteriologisch onderzoek 17.49
M61

M40
*Mondbeschermer

Fluoridebehandeling
26.24

27.99
CodeM/T*PrestatiesTarief
P01*Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw 40.82
P02*Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw 87.46
P03*Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw 58.31
P04*Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw 87.46
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit 40.82
P07*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk 17.94
P08*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk 46.65
P10*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 87.46
P14Individuele afdruk met randopbouw 64.14
P15*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 174.92
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 64.14
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 58.31
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 17.94
P21*Volledig kunstgebit bovenkaak 174.92
P25*Volledig kunstgebit onderkaak 233.23
P27Reoccluderen 58.31
P28Naregistratie en remounten 58.31
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 46.65
P30*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 379.00
P31*Wortelkap met stift 145.77
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls 87.46
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 58.31
P34*Frame kunstgebit, 1-4 elementen 239.06
P35*Frame kunstgebit, 5-13 elementen 326.52
P36Individuele afdruk zonder randopbouw 29.15
P37Frontopstelling in aparte zitting 34.98
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 64.19
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone 87.46
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 14.58
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 29.15
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 29.15
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 34.98
P45*Noodkunstgebit 116.61
P51*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw 40.42
P52*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw 87.46
P53*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw 58.31
P54*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw 87.46
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit 40.82
P57*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk 17.49
P58*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk 46.65
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 34.98
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 29.15
P70*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage 163.26
P78*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk 46.65
P79*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk 46.65
CodeM/T*PrestatiesTarief
R08*Eenvlaks composiet inlay 69.97
R09*Tweevlaks composiet inlay 134.11
R10*Drievlaks composiet inlay 174.92
R11*Eenvlaksinlay 104.95
R12*Tweevlaksinlay 163.26
R13*Drievlaksinlay 233.23
R14Toeslag voor aangegoten pin, per pin 29.15
R24*Kroon 256.55
R34*Kroon op implantaat 233.23
R29Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening 52.48
R31Opbouw plastisch materiaal 58.31
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode 58.31
R33*Gegoten opbouw, directe methode 116.61
R40*Eerste brugtussendeel 174.92
R45*Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 87.46
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 145.77
R50*Metalen fixatiekap met afdruk 29.15
R55*Gipsslot met extra afdruk 29.15
R60*Plakbrug zonder preparatie 116.61
R61*Plakbrug met preparatie 174.92
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 40.82
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 23.32
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 64.14
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 64.14
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 23.32
R75Opnieuw vastzetten plakbrug 58.31
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 29.15
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 29.15
R78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 69.97
R79*Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 116.61
R80*Temporaire, eerste voorziening 29.15
R85*Temporaire, volgende voorziening 11.66
R90*Gedeeltelijk voltooid werk**
CodeM/T*PrestatiesTarief
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 154.11
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 169.09
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element 31.49
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygienist, per element 23.32
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiale tandvleesbehandeling 90.38
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiale tandvleesbehandeling 104.95
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 46.65
T41Beperkt consult parodontale nazorg 61.22
T42consult Parodontale nazorg 88.63
T43uitgebreid consult parodontale nazorg 117.78
T44Complex consult parodontale nazorg 156.85
*
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 154.51
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 169.09
T70Flapoperatie tussen 2 elementen 189.50
T71Flapoperatie, per sextant (een zesde deel) 291.54
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel) 349.84
T73Directe post-operatieve zorg, kort 58.31
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 156.84
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 151.60
T76Tuber- of retromolaarplastiek 72.88
T80Tandvleestransplantaat 125.36
T81Tuber- of retromolaarplastiek 102.04
T82Tandvleescorrectie, per element 55.39
T83Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel) 145.77
T84*Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel) 349.83
T85*Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element 116.61
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 189.50
T87Kroonverlenging per element 189.50
T88Kroonverlenging per sextant 349.04
T89Directe post-operatieve zorg, kort 58.31
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 156.85
T91Pocketregistratie 34.98
T92Parodontiumregistratie 69.97
T93*Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 40.82
T94Behandeling tandvleesabces 78.71
T95*(Draad)Spalk 23.32
T96Uitgebreide voedingsanalyse 58.31
CodeM/T*PrestatiesTarief
U05*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten 15.32
U25*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz- Instelling in eenheden van vijf minuten 15.32
U35*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz- Instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten 15.32
CodeM/T*PrestatiesTarief
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 69.97
V30Fissuurlak, eerste element 26.24
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting 14.58
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament 5.38
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 11.66
V70*Parapulpaire stift 11.66
V71Eenvlaksvulling amalgaam 24.49
V72Tweevlaksvulling amalgaam 39.07
V73Drievlaksvulling amalgaam 50.73
V74Meervlaksvulling amalgaam 71.13
V80*Wortelkanaalstift 20.41
V81Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer 36.15
V82Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 50.73
V83Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 62.39
V84Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 82.80
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 8.75
V91Eenvlaksvulling composiet 46.65
V92Tweevlaksvulling composiet 61.22
V93Drievlaksvulling composiet 72.88
V94Meervlaksvulling composiet 93.29
CodeM/T*PrestatiesTarief
X10

X11
Kleine röntgenfoto

Beoordelen kleine röntgenfoto
16.33

16.33
X21Kaakoverzichtsfoto 69.97
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak 69.97
X23

X24
Beoordelen kaakoverzichtsfoto

Schedelfoto
25.66

31.94
X25Maken meerdimensionale kaakfoto 198.24
X26


X34
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

Beoordelen schedelfoto
58.31

23.32

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.