Nieuwe codes M80 en M81 niet in basispakket jeugd

Het Zorginstituut Nederland heeft besloten dat de codes M80 en M81, die per 1 januari 2020 nieuw in de tariefbeschikking van de NZa staan, niet vallen onder de aanspraak tandheelkundige hulp voor jeugdigen krachtens de zorgverzekering.

Share: