De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Tandartsen zien steeds meer ouderen die nog over hun eigen gebit beschikken. Zodoende zien ze ook steeds meer medisch gecompromitteerde ouderen, die bijvoorbeeld antistollingsmedicatie gebruiken. Juist op dit vlak gaan de ontwikkelingen zo snel, dat op 9 oktober het – ook voor tandartsen interessante – congres ‘De toekomst van antistollingszorg in Nederland’ wordt georganiseerd.

Populaire cursus Stralingsbescherming voor tandartsassistenten gaat op herhaling

Na de zomer organiseert de KNMT Academy, in samenwerking met de KNMT-regio Holland-Noord, weer de populaire cursus Stralingsbescherming voor tandartsassistenten. Van de cursus, die elfmaal wordt gegeven op verschillende plaatsen in het land, zijn twee varianten: basis en nascholing. Beide worden op dezelfde data en locaties gegeven.

Cursus Stralingsbescherming voor tandartsassistenten gaat op herhaling

Na de zomer organiseert de KNMT Academy, in samenwerking met de KNMT-regio Holland-Noord, weer de populaire cursus Stralingsbescherming voor tandartsassistenten. Van de cursus, die elfmaal wordt gegeven op verschillende plaatsen in het land, zijn twee varianten: basis en nascholing. Beide worden op dezelfde data en locaties gegeven.

NZa waarschuwt VGZ om inkoopbeleid mondzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit legt zorgverzekeraar VGZ een waarschuwing op, omdat ze wijzigingen in het inkoopbeleid mondzorg niet tijdig bekend heeft gemaakt aan aanbieders van tandprothetische zorg.

NZa publiceert opgelegde waarschuwing aan VGZ

De Nederlandse Zorgautoriteit legt zorgverzekeraar VGZ een waarschuwing op, omdat ze wijzigingen in het inkoopbeleid mondzorg niet tijdig bekend heeft gemaakt aan aanbieders van tandprothetische zorg.

KNMT presenteert meerjarenplan 2020- 2025

‘Het begint bij goede mondzorg!’: dat is de titel van het meerjarenplan 2020 – 2025 van de KNMT. Daarin geeft de vereniging haar visie op de toekomst van de mondzorg en stippelt ze haar koers voor de komende jaren uit.