Nieuws

Duidelijkheid over Functionaris Gegevensbescherming in de mondzorg

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) verplicht als op grote schaal bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. Dit betekent dat tandartspraktijken, ook als ze die nog niet hadden, nu mogelijk ook een dergelijke functionaris moeten aanstellen.

AP geeft duidelijkheid over Functionaris Gegevensbescherming in de mondzorg

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) verplicht als op grote schaal bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt . De AP maakte al eerder bekend dat de verwerking van bijzondere persoonsgegevens door ziekenhuizen, huisartsenposten en zorggroepen altijd grootschalig is, ongeacht het aantal patiënten.

Nieuwe informatie over VGZ-overeenkomst implantaten 2019

Recentelijk is nieuwe informatie beschikbaar gekomen over de overeenkomsten implantologie 2019 van VGZ. Het gaat over de vergoeding van techniek- en materiaalkosten in 2019 en het aantal tot op heden gecontracteerde tandartsen/implantologen. De nieuwe informatie kan helpen bij het besluit om wel of niet een overeenkomst met VGZ aan te gaan.

Mini-pensioen afkopen zonder fiscale boete 

In Nederland bestaan nog ongeveer 200.000 pensioenen met een uitkering van minder dan twee euro per jaar. Deze pensioenaanspraken komen per 1 juli 2019 allemaal te vervallen, tenzij de aanspraak wordt afgekocht zonder fiscale boete. Dit kan een paar tientjes opleveren voor degene die het geld heeft ingelegd.